Svet-Stranek.cz
KWJ FALADA Klub westernového ježdění Česká Lípa

Nabídka táborů:

Nabídka táborů

KWJ FALADA Česká Lípa Lada 28 PSČ 47001 Koudelka Josef Mob.:604653482; Tel.:487521547; E-mail:koujos@seznam.cz
www.falada.stranky1.cz

Programem kurzu je především nácvik her sloužících k výcviku koně zábavnou formou.

Všechny společné lekce jsou provázeny poutavým výkladem směrovaným k výchově morálně volních vlastností člověka. V nácviku postupuje každý individuálně dle svých schopností. Střídají se lekce cvičení koně na vodítku ze země s lekcemi jezdeckými s ohledem na fyzickou odolnost a zájem frekventantů. Instruktoři proškolení v programu pomáhají svým začínajícím kolegům pochopit technické provádění her.

Od základní ovladatelnosti na jedné lonži po hru na honěnou, přes voltiž k rovnováze až k ježdění ve volnosti nebo po výcvik western ridingu i parkúru. Obsáhlá osnova programu a výklad některých lekcí je k dispozici na webu. Současně probíhající soustředění pokročilých a soutěžních jezdců je zajímavým a motivujícím zpestřením programu. Dle zájmu možno zařadit i míčové hry, koupání, táborový oheň, výlet do přírody, plavení koní, video ukázky ze soutěží a kurzů. A na závěr prověrka získaných dovedností – možnost složení zkoušky GWH.  

Autor programu GWH Josef Koudelka byl od počátku inspirován tréninkovými metodami natural-horseman-shipu Pat Parelli, Monty Roberts, John Lyons, Francois Pignon, také současnými nejuznávanějšími trenéry westernridingu, Chuck Klipfel, Teri Lee Sapergia, vlastně studuje stále vše dostupné o výcviku koní. Zdrojem zkušeností je více než dvacetiletá praxe ve výchově mládeže v zájmové činnosti, současně rozvoj chovu koní na rodinné farmě, budování sportovního areálu a jezdeckého klubu, výcvik sportovních koní i náprava problematických koní všech plemen v rámci pomoci klientům. Výcvik i výchova instruktorů GWH působících různě v jezdeckých areálech v ČR.

Program GWH je zároveň dobrou terapií integrovaných děti s poruchou učení, LMD. Tábor je určen především dětem a mládeži od 9. do 18 let, podmínkou je dobrý zdravotní stav. Osoby starší 18 let se mohou kurzu zúčastnit po dohodě, s ohledem na táborový režim, např. rodiče s dětmi. Ubytování je přímo v areálu klubu ve vlastních stanech, nebo v případě zajmu ve velikém  tee-pee, maringotce, chatkách a v klubovně pořadatele. Strava 5 x denně včetně pit. režimu dle vyhl. 106 MZ. Klub má k dispozici 24 koní a pony z vlastního chovu, které jsou díky pravidelnému tréninku GWH spolehliví a klidní, zároveň úspěšní ve sportu mládeže české teplokrevníky, arab-hafling, westernová plemena Quarter horsePaint horse, dále pak šet. poníky a hříbata. V areálu je písková jízdárna 30x60 m a 20x35 m, kruhová jízdárna 18 m, ohrady a pastviny, stáje, klubovna se sociálkou, kuchyň a jídelna, stůl na ping pong, kemp s umývárnou a wc, malý bazén,  tee-pee a zázemí rodinné farmy. S ohledem na program je možné zajistit přepravu koní. Účast s vlastním koněm je možná po dohodě, s příplatkem 200,-Kč/den. Účastník odpovídá za svého nebo svěřeného koně. Provozovatel odpovídá jen za škody s prokázaným zaviněním viz. pojištění OZŠ. Pro pokročilé studenty GWH 1 možno též dohodnout pronájem 200,-Kč/den. V nabídce je i prodej sportovních koní, které je možné v průběhu kurzu důkladně poznat a prověřit info. na webu. Ostatní účastníci si v kurzu střídají školní koně dle rozpisu trenéra.


POZNÁMKA

Návštěva rodičů v průběhu tábora je možná s ohledem na jeho program. Dopravu dítěte do místa konání si zajistí rodiče. Nebo dle dohody. Platba předem, při podání závazné přihlášky. Počet účastníků je limitován. Nebude-li se moci dítě zúčastnit, případně přeruší-li tábor, bude vrácena alikvotní část platby.